MZUK Sosnowiec

   

Dane do kontaktu:

Dane podatnika:

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu

41-214 Sosnowiec, ul. Plonów 22i

Gmina Sosnowiec

41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20

tel.: (32) 291 79 22

NIP: 644 345 36 72

e-mail: sekretariat(at)mzuk.sosnowiec.pl

www.mzuk.sosnowiec.pl

 

Numery rachunków bankowych:

  • dla wpłat z tytułu działalności bieżącej -
    28 1020 2313 0000 3902 0579 7800,
    (wpłaty za: dzierżawę, najem, usługi pogrzebowe i cmentarne,
    adopcję zwierząt, sprzedaż drewna oraz utrzymanie czystości na targowisku)
  • dla wpłat z tytułu wadiów i należytego wykonania umów -
    78 1020 2313 0000 3002 0579 7826.

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:00 - 15:00