Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie na parkingu

Data publikacji: 2017-05-25 09:30:07
Autor: Tomasz Lewanda
Liczba wyświetleń: 2489

Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ustala się opłatę w wysokości:

1)  rower lub motorower - za usunięcie – 100,00 zł;

2)  hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – za usunięcie – 80,00 zł;

3)  motocykl - za usunięcie – 160,00 zł;

4)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usunięcie – 320,00 zł;

5)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie - 430,50 zł;

6)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za usunięcie – 492,00 zł;

7)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usunięcie - 922,50 zł; 8) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za usunięcie - 922,50 zł.

Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę za każdą dobę w wysokości:

1)  rower lub motorower - za każdą dobę przechowywania – 23,50 zł;

2)  hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – za każdą dobę przechowywania – 23,50 zł;

3)  motocykl - za każdą dobę przechowywania – 23,50 zł;

4)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za każdą dobę przechowywania – 23,50 zł;

5)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za każdą dobę przechowywania – 36,90 zł;

6)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za każdą dobę przechowywania – 61,50 zł;

7)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za każdą dobę przechowywania – 86,10 zł; 8) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za każdą dobę przechowywania – 196,00 zł.

W przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, o którym mowa w art.130a ust.2a ustawy Prawo o Ruchu   Drogowym, ustala się opłatę w wysokości:

1)  rower lub motorower – 25,00 zł;

2)  hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego –25,00 zł;

3)  motocykl – 50,00 zł;

4)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 50,00 zł;

5)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 215,25 zł;

6)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t -  246,00 zł;

7)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 461,25 zł; 8) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 461,25 zł.