Status prawny

Data publikacji: 2017-05-25 09:44:25
Autor: Tomasz Lewanda
Liczba wyświetleń: 4560

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu jest jednostką organizacyjną gminy Sosnowiec, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, na mocy Uchwały Nr 900/LIV/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2022 roku. Natomiast powołany został Uchwałą Nr 392/XX/2000 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu.